Hạt Akualite C107E

Akualite C107E là loại hạt cation mạnh được sử dụng trong làm mềm nước, khử kiềm nước, khử khoáng nước

Kết cấu polymer Liên kết ngang divinylbenzen Polystyrene (7%)
Hình thức Loai gel, hình cầu màu hổ phách
Tổng hạt 95% min
Nhóm chức năng RSO3
Mẫu ion dạng vận chuyển Na+
Trọng lượng 810 g / l (51 lb/ft3)
Phạm vi kích thước hạt 1,2 mm <5%, -0,3 mm <1%
Duy trì độ ẩm dạng Na+ 45-50%
Khả năng chuyển đổiTừ Na+ →H+Từ Ca2+ →Na+ Tối đa 10%Tối đa 5%
Tỷ trọng độ ẩm dạng Na+ 1,27
Dung lượng trao đổi dạng Na+ 1,85 eq / l
Nhiệt độ vận hành dạng Na+ 150oC (300oF) tối đa.
Phạm vi PH ổn định 0-14

 

Đóng gói tiêu chuẩn: 25l/bao

Nguồn gốc: Trung Quốc

hat akualite c107e